Våra Barn och Ungdomsboenden

Vårt LSS 9:8 boende


Kråkans Barn- och ungdomsboende

Här bor barnen och ungdomarna i ett stort hus med tillgång till natur och gångstigar inpå knuten. Kommunikation och skolor finns lättillgängligt i närheten av boendet. Här har vi plats för 4 barn där man bor 2 barn på varje våning. Det finns personal tillgänglig på båda våningarna då barn är hemma. Här finns också möjlighet att hänga i vårt fina kök eller medierum.

Här har vi möjlighet att jobba med de barn som behöver större avskildhet och ett större personalbehov. 

Barnen som vi tar emot här är mellan 13-17 år och kan stanna tills de fyller 21 under förutsättning att de går i skola.