Känn dig som hemma

Våra målsättningar och visioner för framtiden.

Med mindre göra mer.

Vi vill skapa ett hållbart företag och det kan förklaras med att ¨med mindre göra mer¨. Det handlar om att allt vi gör i våra boenden ska vara hållbart utifrån områden som sociala, miljö och ekonomiska frågor.

Vi vill maximera den positiva påverkan och minimera den negativa påverkan på miljö, samhälle och människa. Att sköta och utveckla företag på ett hållbart sätt innebär att göra mer än lagar och regler säger - det innebär att vi tar vårt ansvar för en hållbar utveckling. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Vision

Att barnen och ungdomarna får, i en trygg och glädjefylld miljö, utvecklas och påverka sitt liv som alla andra.

Våra värderingar

Att i en trygg miljö med personer som har kunskap om människan, och de individuella förutsättningar skapa ett Hemma fyllt av utveckling och glädje. Din dag är vår dag.

Hur lever vi upp till våra värderingar?

I vår grundläggande kartläggning skapas förutsättning för en god miljö som anpassas utifrån individens speciella behov.

Att vara lyhörda för de behov som våra unga har och uttrycker.

Ett prestigelöst förhållningssätt inom alla områden som rör vår verksamhet. Med det menas med att vi lyssnar på varandra och ser möjligheter i olika åsikter och behov.

Anställa personer med relevant utbildning eller med erfarenhet som är likvärdig och som brinner för att jobba med utveckling för barn och unga med funktionsvariationer.

Utbilda personalen i lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Vi skall jobba aktivt med att implementera det i vårt dagliga arbete.

Att för varje medarbetare göra upp en utbildnings/utvecklingsplan under tiden som de jobbar i Hemma Omsorg. Vi är övertygade om att arbetar vi med vår personalgrupp, vill de lära sig mer. Då får vi ett boende som gynnas av den bästa och främsta vården vi kan ge till våra ungdomar.

Våra hållbarhetsmål

Sociala

Vår första utmaning är att få de ungdomar som bor hos oss att trivas. Med en delaktighet i sin vardag och tydlighet av vad som förväntas av dem kan vi planera upp den dag som är deras. Med ett genomgående lågaffektivt bemötande i vårt arbete skapar vi det lugn som kan behövas för att vardagen skall fungera.

Vår andra utmaning är att få vår personal engagerad, delaktig, jämställd och trygg i de mål vi har för våra barn och vårt företag. Det kan vi endast göra genom att alla är delaktiga i sitt eget ansvar för det de gör under sitt arbetspass. Med en lyhördhet och prestigelöst förhållningsätt i vårt arbete kan vi utmanas att våga ta den extra utveckling vi behöver för att vara bäst när det gäller.


Miljömål

Vi tar stöd i vårt arbete genom att använda oss av Sveriges Miljömål och aktivt arbeta med de mål som passar vår verksamhet. 

De punkter som redogörs på deras hemsida och de miljömål som redovisas i de dokument som vi arbetar med skall vara ett pågående arbete i vår verksamhet. 

Vi skall använda Sveriges miljömål i företagets intressentanalys och klarlägga med hjälp av åtgärdslistan vilka förväntningar dessa mål ställer på företaget idag, och vilka krav som kan komma att ställas bland annat från företagets intressenter i framtiden. 

Detta blir även en del i företagets omvärldsanalys. 


Ekonomi

För vårt företag är lönsamheten viktig och en förutsättning för överlevnad.

De utmaningar vi ställs inför när det gäller alla idéer om hållbar utveckling känns utmanande för oss som företag. Det viktiga är att vi börjar ta första steget på den här stigen för att anpassa Hemma Omsorg för framtiden.

Huvuddelen av den vinst vi gör skall återgå till företaget för att utveckla, förädla och kunskapshöja företaget.

Det handlar bland annat om att företaget på sikt ska kunna växa, anställa personal och gå med vinst. Det vi gör ur miljömässig såväl som social aspekt ska alltså sträva efter att gå hand i hand med vårt företags lönsamhet. 

Våra medarbetare

De medarbetare vi anställer skall uteslutande ha en grundutbildning på Undersköterskenivå eller förvärvat sig de kunskaper genom arbete inom funktionshinderomsorgen.

Hos oss får alla anställda genomgå Studio 3 utbildning och kurser inom Lågaffektivt bemötande och Tydliggörande pedagogik. Finns det utbildningar som är relevanta för verksamheten eller den enskilda personalen i bolaget vill kompetenshöja sina kunskaper kommer vi hjälpa till ekonomisk, i den mån det går för att det skall bli möjligt.

Idag har vi personal med Socionomexamen, Socialpedagog, Familjeterapeut samt behandlingspedagogisk utbildning.

Bolagsfakta

Hemma Omsorg i Jönköping AB
Org.nr  559271-9743

Ägare, Styrelse och ekonomi
www.allabolag.se